Welcome / Croeso

South Wales Touring Park /Llwynifan Farm is situated in Llangennech near Llanelli.  We are one mile from junction 48 of the M4, centrally located to visit any attraction in South and West Wales, from Cardiff and the valleys to the East, all parts of Pembrokeshire to our West, the Towy Valley and the Brecon Beacons to our North  and the Gower peninsula to the South.

We accept Motorhomes and Caravans on our park. All our pitches are hard standing, and all have a view. TV and Mobile phone signals are excellent. There are spacious heated shower rooms, toilets, dish washing facilities and laundry facilities. The park also has ten “Serviced pitches”

We are a small 25 pitch, family run, adults only touring park, and are members of   Tranquil parks group.

Please look round our web site, if you have any queries do not hesitate contact us.

Cathrin and Hywel  look forward to welcoming you to Llwynifan Farm.

Cathrin and Hywel – Hospitality award winners 2016

Mae maes carafannau De Cymru / Fferm Llwynifan wedi ei leoli yn Llangennech ger Llanelli. Rydym un milltir o gyffordd 48 yr M4, maer safle yn ganolog iawn i ymweld ag unrhyw atyniad yn Ne a Gorllewin Cymru, o Gaerdydd a’r cymoedd i’r dwyrain, a phob rhan o Sir Benfro yn y Gorllewin, Dyffryn Tywi a Bannau Brycheiniog i’n Gogledd a Phenrhyn Gwyr i’r De.

Mae pob un or safleoedd yn galed o dan traed.  Maer signalau ffôn symudol a teledu yn rhagorol. Mae gennym ystafelloedd cawodydd wedi ei wresogi, toiledau a chyfleusterau golchi ddysgl a golchi dillad. Mae’r parc hefyd a deg “super pitch”

Rydym yn safle oedolion yn unig, mi rydym yn aelodau  Tranquil touring park

Edrychwch o gwmpas ein gwefan, os oes gennych unrhyw ymholiadau, peidiwch ag oedi cysylltu â ni.

Mae Hywel a Cathrin yn siarad Cymraeg.

Edrychwn ymlaen at eich croeshawu i Fferm Llwynifan.

 ©Llwynifan Farm Caravan Site Ltd. Registered in Wales No 07841842 t/a South Wales Touring Park